Вести за компанијата

Дизајн карактеристики на системот за прскање со прскалки за gaden

2020-05-29
Дизајн на систем за наводнување на прскалки и наводнување на полиња, зеленчукови градини, оранжерии и оранжерии.

Разновидноста на предметите за наводнување на пејзажот претставува сложена побарувачка за вода. Наводнувањето на пејзажот треба да има одредени ефекти на околината и околината. Системот за наводнување во градината треба да донесе автоматска контрола и да обрне внимание на економската практичност.