Вести за компанијата

Суровина од алуминиум

2020-04-30

Купената наша алуминиумска суровина во доволни количини, а времето на рециклирање на алуминиумските пинови е честа неодамна, така што ќе може да ја задоволи растечката побарувачка за нашите клиенти.Според со легури на титаниум и други гасирани челици, алуминиумските легури имаат пониски цврстина, но по процесот на обработка на топлина и леење, тврдоста на легура на алуминиум е исто така многу висока, така што при обработка на алуминиумска легура, товарот на алатот е мал, и затоа што топлинската спроводливост на алуминиумската легура е подобра, температурата на сечење на алуминиумска легура за мелење е релативно ниска, што може да ја зголеми нејзината брзина на мелење. Имаме повеќе од 10 години искуство во правење алуминиумски производи, така што нашата компанија избира најсоодветен материјал за алатки за сечење, така што при обработка на алуминиумска легура, веројатноста за лепење на секачи и лоша евакуација на чипови се појавува ретко. очекувајќи повеќе клиенти да соработуваат.